Kurs


Inerventions erbjuder en kurs för assistenter och anhöriga till personer med neurologiska skador och sjukdomar som använder eller ska börja använda Mollii.

Assistanskurs – Mollii

I kursen som pågår en halvdag utgår vi ifrån manualen för Mollii med syftet att assistenter/anhöriga ska ha en god förståelse för hur dräkten fungerar och ska användas. Vi lär också ut teorin, mekanismerna och fysiologin bakom effekten och även specifikt för användaren hur den är programmerad utifrån symptom och syfte. En användning av dräkten genomförs vid tillfället och det finns utrymme att ställa alla frågor som finns. Om det finns något särskilt önskemål försöker vi såklart tillmötesgå det. Ett stort syfte med utbildningen är att assistenterna ska känna sig motiverade och säkra med användandet.

För ytterligare information och bokning kontakta info@inerventions.se

FAQ

Mollii

Mollii är en ny typ av hjälpmedel som ger möjlighet till avslappning för spastiska, stela och värkande muskler på ett säkert och enkelt sätt och kan därmed hjälpa många personer med spasticitet och felaktig muskelspänning. Mollii används av personer med till exempel cerebral pares, stroke, MS, ryggmärgsskada, förvärvad hjärnskada, dystoni m.m.

Läs mer