Utbildning


Inerventions erbjuder utbildning för assistenter och nära anhöriga till personer med neurologiska skador och sjukdomar.

Vår ambition är att genom utbildning höja kompetensnivå hos assistenter och anhöriga för att se till att varje person får bästa möjliga omhändertagande. De utbildningar vi ger riktar sig till assistenter till personal med spasticitet och syftar till att ge assistenterna ökade kunskaper och färdigheter för att kunna ge användare en bättra vardag och en högre livskvalitet.

Assistansutbildning – Inerventionsmetoden

För mindre barn som ännu inte kan använda Mollii (upp till storlek CL 104) används Inerventionsmetoden med lösa elektroder. Denna metod används även för personer som har magnetiska implantat såsom magnetisk shunt, pacemaker eller baklofenpump. I denna kurs lär sig assistenterna den neurofysiologisk principen bakom Inerventionsmetoden samt hur den tillämpas praktiskt med lösa elektroder. Kursen ger deltagarna också andra sätt att minska symptom som manuella grepp, stretchtips samt träningsprogram att använda i kombination med metoden. I kursen ingår praktiska övningar. Genom att assistentens handlag och omvårdnadsteknik förbättras stärks tryggheten hos assistenten och användaren.

Assistansutbildning – Mollii

För assistenter till användare med Mollii erbjuds utbildning där deltagarna får en ökad förståelse för användarens neurologiska tillstånd och möjlighet till minskning av symptom. Deltagarna får bland annat lära sig manuella grepp för att bryta felställningar och hjälpa till vid stretching samt olika träningsprogram som kan kombineras med Mollii. I kursen ingår praktiska övningar.

För ytterligare information och bokning kontakta info@inerventions.se

FAQ - version 5
FAQ

Mollii

Mollii är en ny typ av hjälpmedel som ger möjlighet till avslappning för spastiska, stela och värkande muskler på ett säkert och enkelt sätt och kan därmed hjälpa många personer med spasticitet och felaktig muskelspänning. Mollii används av personer med cerebral pares, stroke, ryggmärgsskada samt förvärvad hjärnskada.

Läs mer